facebook tracking

Svenskarna och internet 2018

Året 2018 är året då svenskarna är superuppkopplade och allt färre lämnas utanför den digitala världen. För att ta några exempel på svenskars beteende så kan vi berätta att: Alla av de under 26 år tittar på Youtube. Nästan alla som är hemma med barn e-handlar. Nästan alla studenter googlar. Detta är några av de fakta man kan hitta i rapporten ”Svenskarna och internet 2018” som ges ut av IIS. 

En liten grupp använder knappt internet

Rapporten visar att en halv miljon svenskar inte är uppkopplade. Den visar också att det är 600 000 svenskar som använder internet mer sällan än varje dag. Det är fortfarande 1,5 miljoner svenskar som inte använder Mobilt BankID. Det tydligaste sambandet mellan en mindre användning och de som använder internet i hög grad är ålder. Tittar man på de som använder internet minst, så är tre fjärdedelar över 65 år. Bland de som i mindre grad använder internet hittas också en högre grad kvinnor, de som har lägre hushållsinkomst och fler som bor på landsbygden. De domineras även av de med lägre utbildning och är även oftare ensamstående, arbetslösa eller sjukskrivna. 

En gång internet alltid internet

Ett tydligt tecken i statistiken är att de som en gång börjat använda internet eller nätets tjänster inte slutar. De som inte använder internet idag, har sällan provat. Ser vi framåt så kommer andelen som använder internet bara att bli allt större.

Hur kommunicerar man?

När man ställer frågor kring hur användare helst kommunicerar så är svaret att de använder allatjänster. E-post, Skype, Whatsapp och Facebook Messenger. I genomsnitt använder de tillfrågade fem av de åtta meddelandetjänster som Svenskarna och internet frågar om. Nästan varannan använder fler än fem meddelandetjänster. 

Sociala Medier växer

Intresset att använda sociala medier växer från redan höga nivåer. Facebook är störst, följt av Instagram och Snapchat. 63% uppger att de använder sociala nätverksplatser dagligen (Facebook 53%, Instragram 38%, Snapchat 23%, Twitter 6%, LinkedIn 4%). Ser man på Facebook så finns det dock en del orosmoment. Även om det dagliga användandet ligger still och att det ökar bland de äldre, så ser man att det minskar bland de som är under 35 år. Allt färre skriver dessutom inlägg, poster bilder, deltar i grupper och evenemang samt delar andras inlägg. Instagram växer idag betydligt snabbare än Facebook. 

Internet och rekrytering

Ser man till svenskar i storstäder som är tjänstemän under 65 år så är nästan alla på internet. Det är således inte konstigt att det idag är en självklarhet att platsannonser publiceras digitalt. LinkedIn som har ett fokus på nätverkande och karriär når 30% av svenskarna. Det är dock få som använder LinkedIn dagligen. Tillväxten i detta närverk har stagnerat, men det är här man med fördel hittar tjänstemän vid rekrytering. På LinkedIn finns en något högre andel män samt att det är vanligare att finnas på LinkedIn om man är föräldraledig och arbetande än om man är arbetssökande. Tittar man på bransch så använder hela 61% av de som arbetar med it och kommunikation på LinkedIn.    

Facebook är fortfarande den kanal inom sociala medier där man med störst sannolikhet kan nå de passivt arbetssökande, dvs de som inte finns registrerade på eller som besöker jobbsajter. För att hitta de absolut bästa kandidaterna så rekommenderar vi att man alltid annonserar i sociala medier utöver de traditionella kanalerna. 

 


Bakgrund/Källa: Varje år ger Internet Stiftelsen ut rapporten ”svenskarna och internet”. 
Författare: Pamela Davidsson, Matti Palm och Åsa Melin Mandre
IIS (Internetstiftelsen i Sverige) ansvarar förinternets svenska toppdomän .se. IIS är en obe- roende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Organisationsnummer: 802405-0190 

Lediga jobb inom e-handel och digital marknadsföring

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor