facebook tracking

E-handelsåret 2018

E-handelsbarometern för helåret 2018 har precis publicerats. Rapporten tas fram av Postnord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research*. Rapporten visar att det går bra för den svenska e-handeln. Jämfört med föregående år så växer marknaden med 15% och uppgår nu till hela 77 miljarder kronor. Detta motsvarar 9,8 procent av den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige. 

 

Tillväxten inom e-handel

 Tittar man på 2018 så såg det ljust ut när man tittar generellt på siffrorna. Ett segment som dock drabbats negativt är bygghandeln, som under den andra delen av året hade en svag tillväxt. Detta spås bero på makroekonomiska faktorer såsom bostadsmarknaden, införda amorteringskrav samt höjda räntor. 

Starkast utveckling under året finner man i livsmedelshandeln, möbelhandeln och sporthandeln. Särskilt livsmedelshandeln sticker ut, där bland annat ICA lanserade sin första renodlade plocklager under året. På möbelsidan är IKEA en bidragsfaktor till de fina tillväxttalen. Sporthandeln tillhör de som växer snabbast men i detta segment ser man en hel del lönsamhetsproblem. Till viss del kan tillväxten i sportsegmentet jämföras med den man tidigare såg inom leksaker, som nu har trappat av. Bland de branscher som sedan tidigare är etablerade på nätat kan man se att tillväxttakten varit förhållandevis stabil (exempelvis mode, hemelektronik och böcker). 

  

Konsumentbeteende 2018 

Tittar man på konsumenterna så var de mest populära varorna satt handla på nätet under året, kläder och skor. Detta segment växer med 13%, vilket var i linje med föregående år. Störst på nätet är fortfarande elektronik, vilket trots att det är ett relativt moget segment, växer med 12%. Segmentet möbler växer med hela 22% trots en stark tillväxt även under 2017. Försäljningen på nätet uppgår nu till 3,7 miljarder kronor, vilket endast är 6% av den totala omsättningen. 

Leksaker och barnartiklar som länge tillhört snabbväxarna på nätet, växer nu med ”endast” 17%. Detta är mer än e-handelsbranschen generellt men lägre än tidigare siffror. Inom segmentet sker det just nu aggressiva satsningar, inte minst för att försöka roffa åt sig det tomrum som Top Toy lämnat efter sig vid konkursen (BR leksaker och Toys R Us). 

De mest populära butikerna när det gäller fysiska varor på nätet är Apotea, Cdon.com samt Zalando. Värt att notera är att hela två av de tre toppkandidaterna är digitala marknadsplatser. Ser man till den regionala utbreddheten av e-handel så är Stockholms län helt naturligt störst. Dock så är andel av befolkningen som e-handlat relativt jämt fördelat över landet. 

 

Mest köpta varor

De varor som handlas mest på nätet skiljer sig något åt mellan könen. Sett till den kvinnliga konsumenten så handlar 36% damkläder, 23% kosmetika och 23% apoteksvaror. Den manliga konsumenten handlar 20% herrkläder, 18 böcker och 13% datorer eller datortillbehör. E-handeln spås fortsätta öka och köpa andelar från den fysiska handeln 2019. Men ryktet om butiksdöden är överdrivet. Dagens konsumenter gör ingen skillnad på var köpet sker. Det viktigaste är att det är enkelt, smidigt och inspirerande.  

 

E-handel utanför Sverige

Ungefär hälften av alla e-handelsföretag har idag försäljning i utlandet. Främst finns de svenska e-handlarna i de nordiska länderna, men även Tyskland, Storbritannien och Nederländerna är relativt vanliga länder. Av de företag som säljer produkter utanför Sveriges gränser så säljer hela 43% till Norge. Motsvarande siffra för de Finland och Danmark är runt 15%. Tre av fem e-handelsföretag upplever samtidigt att konkurrensen från utländska aktörer har ökat sedan föregående år. Tyskland, Kina och Storbritannien upplevs komma starkt. 

 

*Källa. E-handelsbarometern. E-handelsbarometern bygger på ett flertal konsumentundersökningar och företagsundersökning som genomfördes i januari 2019. Totalt 237 företag deltog. På konsumentsidan svarade drygt 1000 respondenter på 12 stycken månadsundersökningar under 2018. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18-79 år. Läs rapporten här.

Lediga jobb inom e-handel och digitalt

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor